Yêu Thương Nhiệm Mầu

Tư Liệu

Yêu Thương Nhiệm Mầu

Con đi theo Chúa lên đường

Trong tim thắp sáng yêu thương nhiệm mầu

Là Ngài đã bắt nhịp cầu

Vâng lời con bước sông sâu ngại gì…

Tuổi xuân năm tháng mấy khi

Mà con theo Chúa chỉ vì tình yêu

Đức, tài chẳng đáng bấy nhiêu

Chúa thương dẫn lối qua nhiều ân thiêng

Con theo Ngài, lối đi riêng

Có vui, có khổ, muộn phiền thiếu đâu

Nhưng tình Ngài quá rộng sâu

Chở che qua những bể dâu thăng trầm

Đời xem con cứ lặng thầm

Ở nơi nhà Chúa tháng năm an nhàn

Đời nghĩ tu rất nhẹ nhàng

Không lo cơm áo bình an sớm chiều

Đâu hay bão tố dập dìu

Con như cây nhỏ liêu xiêu giữa trời

Ơn Ngài nâng đỡ Chúa ơi!

Can trường con bước giữa đời phong ba

Ơn gọi là một bông hoa

Chúa tô thêm sắc,con hoà thêm hương

Một đời nguyện ước yêu thương

Chúa cùng con bước trọn đường thế gian…

Anna Anh Đào