DẪN LỄ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG  (Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16) DẪN VÀO THÁNH LỄ: Cộng đoàn Phụng vụ thân mến, Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên. Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật, để được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng […]

Đọc thêm