Giúp Người Trẻ Sống Bình An Đích Thực

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.5.2021 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 Giúp Người Trẻ Sống Bình An Đích Thực *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con chiêm ngắm, thờ lạy, cảm tạ, tôn vinh và chúc […]

Đọc thêm

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH  Khi giờ đã đến, Đức Giêsu  vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, […]

Đọc thêm

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.04.2021

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 11.04.2021 Chúa Nhật II Phục Sinh – Ga 20,19-31 Giúp Người Trẻ Sống Chứng Nhân Phục Sinh *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin tôn thờ Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con để chúng […]

Đọc thêm

Chầu Thánh Thể Thứ 5 Tuần Thánh

Chầu Thánh Thể Thứ 5 Tuần Thánh Chủ đề: YÊU ĐẾN CÙNG Mở đầu – Nhân danh Cha – Hát Chúa Thánh Thần: Hãy chiếu soi Thinh lặng giây lát Dẫn vào giờ chầu (quỳ) Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em chúng con đến bên Chúa trong giờ chầu đặc biệt của tối […]

Đọc thêm