CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở giữa cộng đoàn chúng con. Chúa là Đấng đã hạ mình mang lấy thân phận con người, sống vâng phục cho đến chết trên thập giá/ để […]

Đọc thêm