Trở về từ Emmaus

Tư Liệu

TRỞ VỀ TỪ EMMAUS

Thành phố ở sau lưng

Con đường dài trước mặt

Con đường dài hoa mắt…

Chập choạng bước hoàng hôn!

 

Nghe trĩu nặng trong hồn

Con đường ngày xưa đó

Con đường xanh lá, cỏ…

Một câu chuyện thần kỳ, 

Rồi buổi ấy ra đi.

 

Và giờ đây vỡ mộng!

Lòng nghe lòng vắng trống, 

Lòng nghe lòng đơn côi…

Con nắng gác đỉnh đồi

Những bàn chân rời rã!

 

Xin chào NGƯỜI – khách lạ!

Một mẫu chuyện làm vui,

Một mẫu chuyện quên vùi

Những muộn phiền năm tháng!

 

LỜI NGƯỜI nghe thấp thoáng,

Lời cởi gỡ tơ lòng

Lời tràn những ước mong, 

Lời vươn cao siêu thoát

Tan nỗi sầu ngột ngạt!

Quán trọ xin dừng chân

Một bữa ăn ân cần:

NGƯỜI TẠ ƠN – TRAO BÁNH

Lời nguyện xưa rất thánh: 

Lời giao ước mặn nồng.  

 

Mau chân – trời hừng đông, 

Báo tin NGƯỜI sống lại

Sao lòng ta lúc ấy

Vẫn ẩn khuất, u mê?!

Tất tả trên đường về

Con đường dài trước mặt,

Con đường dài tươi mát

Thành phố ở xa kia…

Sao Vườn Dầu