Thứ Sáu tuần 24 thường niên.

Thứ Sáu tuần 24 thường niên. Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh […]

Đọc thêm

Thứ Tư tuần 24 thường niên.

Thứ Tư tuần 24 thường niên. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. * Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Kitô giáo đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ XVII. Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn sống đức tin hăng […]

Đọc thêm

Thứ Ba tuần 24 thường niên.

Thứ Ba tuần 24 thường niên. Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà […]

Đọc thêm

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN   Lời Chúa: LC 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi […]

Đọc thêm

 THA THỨ.

 THA THỨ  ⚜️Ngày nọ, Ðức giám mục John Selwyn thấy một cậu con trai người bản xứ cư xử thô bạo với các trẻ khác, ngài gọi cậu lại khiển trách. Chẳng những không chịu nghe, cậu ta còn vung tay đánh vào mặt vị giám mục. Mọi người thấy vậy đứng chết trân. Nhưng […]

Đọc thêm

Thứ Bảy Ngày 16.09.2023

NỀN ĐÁ VỮNG CHẮC : LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA DẠY. ( Thứ Bảy Ngày 16.09.2023) ⚜️TGM Giuse Nguyễn Năng 💥Sứ điệp: Đời sống đạo của mỗi Kitô hữu tựa như ngôi nhà thiêng liêng. Ngôi nhà đó phải được xây dựng trên nền đá vững chắc là lắng nghe và thực hành […]

Đọc thêm

KINH HÃY NHỚ

KINH HÃY NHỚ 🌿🐥🌷🌿🐥🌷🌿🐥🌷🌿 💥Mẹ Têrêsa kể: “Khi hội dòng Thừa Sai Bác ái vừa được thành lập, chúng tôi khẩn thiết cần một ngôi nhà để làm nhà mẹ, thế là tôi khấn xin Đức Trinh Nữ một căn nhà và hứa sẽ dâng cho Đức Mẹ 85.000 🪷kinh Hãy Nhớ:🪷 🙏Lạy Thánh Nữ […]

Đọc thêm

SUY TÔN THÁNH GIÁ.

SUY TÔN THÁNH GIÁ 🌲✝️🎄✝️🌲✝️🎄✝️🌲✝️ ⚜️Lễ Suy Tôn Thánh Giá được thiết lập tại Giêrusalem vào 14/9/629 như chứng tích sau: Thế kỷ thứ 6, khi giặc giã nổi lên, vua Ba Tư Khosroès 1 (531–579), đem quân đến Cận Đông và đánh thắng quân của đế quốc Roma ở Phương Đông, chiếm đóng và […]

Đọc thêm

SỰ CHỌN LỰA CỦA CHÚA.

SỰ CHỌN LỰA CỦA CHÚA 💥 Chúng ta cũng biết rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta là lịch sử của một ơn gọi. 💥 Mỗi người chúng ta chỉ có thể nói: Thiên Chúa yêu thương tôi và chỉ mình tôi mà thôi… Vào dạo tháng 12 năm 1987, Ðức Hồng Y Jean […]

Đọc thêm

BÁC ÁI PHẢI TRÊN LỀ LUẬT

BÁC ÁI PHẢI TRÊN LỀ LUẬT ⚜️Một buổi chiều năm 1953, nhiều nhân vật quan trọng cùng các phóng viên của các tờ báo lớn hồi hộp đợi chờ ở sân ga thành phố Chicago, để chào đón bác sĩ Albert Schweitzer, người được chọn nhận giải thưởng Nobel, nhờ công trình thử nghiệm các […]

Đọc thêm