Vai Trò của Giám mục trong tiến trình Hiệp hành

VAI TRÒ CỦA GIÁM MỤC TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH (Thư của các Hồng y Grech và Hollerich gửi các Giám mục trên thế giới) WHĐ (31.01.2023) – Trước thềm các Đại hội cấp Châu lục của Thượng Hội đồng Giám mục được tiến hành, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư Ký và Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình […]

Đọc thêm