SUY NIỆM THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

04/02/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Mc 6,30-34 THEO NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”  (Mc 6,31) Suy niệm: Một người đốn củi thuê mải mê làm việc, tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, sau ba ngày […]

Đọc thêm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần 4 TN

03/02/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo Mc 6,14-29 TRƯỢT DÀI TRÊN TỘI “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu.” (Mc 6,16) Suy niệm: Vua Hê-rô-đê không làm chủ được lòng mê đắm sắc dục, đã phạm tội ngoại tình và loạn luân bằng việc chiếm đoạt vợ anh […]

Đọc thêm