Thứ Sáu tuần 24 thường niên.

Thứ Sáu tuần 24 thường niên. Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh […]

Đọc thêm

Thứ Tư tuần 24 thường niên.

Thứ Tư tuần 24 thường niên. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. * Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Kitô giáo đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ XVII. Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn sống đức tin hăng […]

Đọc thêm

Thứ Ba tuần 24 thường niên.

Thứ Ba tuần 24 thường niên. Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà […]

Đọc thêm

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN   Lời Chúa: LC 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi […]

Đọc thêm

Thứ Bảy Ngày 16.09.2023

NỀN ĐÁ VỮNG CHẮC : LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA DẠY. ( Thứ Bảy Ngày 16.09.2023) ⚜️TGM Giuse Nguyễn Năng 💥Sứ điệp: Đời sống đạo của mỗi Kitô hữu tựa như ngôi nhà thiêng liêng. Ngôi nhà đó phải được xây dựng trên nền đá vững chắc là lắng nghe và thực hành […]

Đọc thêm

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.

 Thứ Sáu tuần 22 thường niên  SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; […]

Đọc thêm

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

Thứ Tư tuần 22 thường niên. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi […]

Đọc thêm

Thứ Hai Tuần 22 thường niên

Thứ Hai Tuần 22 thường niên Phúc Âm: Lc 4, 16-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách […]

Đọc thêm

Thứ Bảy tuần 21 thường niên.

Thứ Bảy tuần 21 thường niên. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai […]

Đọc thêm