Suy Tư TM CN IV MC: Tín hiệu của Chúa

Suy Tư TM CN IV MC: Tín hiệu của Chúa “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình.” (Ga 3, 1-21) Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kể về một Thiên Chúa khi yêu. Người luôn “bật đèn xanh, luôn đặt mình trong trạng thái “online – đang hiện diện” để có […]

Đọc thêm

NGÔN SỨ CÓ CẦN SÁM HỐI?

NGÔN SỨ CÓ CẦN SÁM HỐI? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm WGPMT (26.02.2024) – Một trong những trang Kinh Thánh thường được đọc trong Mùa Chay là trình thuật về dân thành Ninivê nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, họ thay đổi đời sống và được Thiên Chúa tha thứ (Gn 3,1-10). Thế nhưng […]

Đọc thêm