Niềm vui, khó khăn, thương tích và bài học kinh nghiệm “Cùng nhau cất bước hành trình”

NIỀM VUI, KHÓ KHĂN, THƯƠNG TÍCH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM “CÙNG NHAU CẤT BƯỚC HÀNH TRÌNH” (Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục, số 26) Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng WHĐ (26.12.2022) – Cùng với Giáo hội Công giáo trên khắp hoàn vũ, chúng ta đang sống trong bầu khí của Thượng Hội […]

Đọc thêm

Kể Chuyện Hiệp Hành

KỂ CHUYỆN HIỆP HÀNH Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy, Giáo phận Phan Thiết WHĐ (22.12.2022) – “Synod”, từ gốc Hy Lạp đã được dùng từ lâu, nhưng chưa đến một năm nay, được dịch ra Việt ngữ là “Hiệp hành”, không chỉ khó hiểu với những người Công giáo ít học, mà cả giới trí thức, có người cũng thấy […]

Đọc thêm

Niềm Vui Hiệp Hành

Niềm Vui Hiệp Hành Maria Trần Thị Nhan – TGP. Sài Gòn WHĐ (11.01.2023) – Từ chỗ chưa hiểu gì về hiệp hành, tôi được học biết diễn tiến của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI, được tham gia hội nhóm hiệp hành hằng tháng ở đoàn thể mình, được dự buổi hiệp […]

Đọc thêm