Soi vào ánh sáng

SOI VÀO ÁNH SÁNG (Bài Ðọc I Đêm Vọng Phục Sinh) Robert David Giáo sư Université de Montréal WGPQN (11.03.2024) – Chủ đề ánh sáng xuất hiện ngay từ những câu đầu tiên của Kinh thánh. Nhưng chúng ta hiểu thế nào về việc ánh sáng xuất hiện trước cả khi mặt trời, mặt trăng và các […]

Đọc thêm

Ađam và Evà có thật hay không?

AĐAM VÀ EVÀ CÓ THẬT HAY KHÔNG? Nữ tu Agnès Cảnh Tuyết, O.P WGPHP (13.09.2023) – Khi đọc trình thuật về tạo dựng Ađam và Evà, có thể người ta sẽ thắc mắc: Ađam có thật hay không, Evà có thật hay không? Đừng ngây thơ nghĩ rằng Thiên Chúa ngồi đó, nhào đất rồi nặn ra […]

Đọc thêm