Ađam và Evà có thật hay không?

AĐAM VÀ EVÀ CÓ THẬT HAY KHÔNG? Nữ tu Agnès Cảnh Tuyết, O.P WGPHP (13.09.2023) – Khi đọc trình thuật về tạo dựng Ađam và Evà, có thể người ta sẽ thắc mắc: Ađam có thật hay không, Evà có thật hay không? Đừng ngây thơ nghĩ rằng Thiên Chúa ngồi đó, nhào đất rồi nặn ra […]

Đọc thêm