XUÂN 2024

XUÂN 2024 Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nói lời tạm biệt năm Quý Mão 2023 và chào đón năm Giáp Thìn 2024. Những công tác cuối cùng nơi các giáo xứ mà các cộng đoàn chị em đang phục vụ tại Giáo hạt Cà Mau cũng đang dần hoàn thiện. […]

Đọc thêm

CÁC CỘNG ĐOÀN

CÁC CỘNG ĐOÀN STT NGÀY BỔN MẠNG HỌ ĐẠO TÊN THÁNH GƯƠNG SỐNG 1 01/01 Hội Dòng Mẹ Thiên Chúa Fiat 2 08/01 Bình An CĐ Chúa Hiển Linh Khiêm nhường 3 10/03 Nhà Hưu CĐ Thánh Giuse Lao động 4 25/03 Long Mỹ CĐ Truyền Tin Vâng phục 5 13/05 Oven CĐ Fatima Cảm […]

Đọc thêm