Chiêm Ngắm Chúa Giêsu với Những Vần Thơ Mùa Chay

Tư Liệu

Tội tổ tông

Cháy bỏng hồn thơ trước thánh ân

máu con Thiên Chúa rửa phàm nhân

Adam trái cấm tình không phụ

rắn độc Eva oán chẳng phân

kết lá che ngang phần lõa thể

se giây phủ kín tấm thân bần

tông truyền tội tổ ngày xưa ấy

xóa hết từ khi Chúa xuống trần

Dấu công nguyên

Trắng xóa đồi cao tuyết nhẹ rơi

lữ hành cô độc dưới sao trời

thôn nghèo đóng cửa không chào tiếp

xóm vắng cài then chẳng đón mời

trú giữa hang lừa người thở khói

nằm bên máng cỏ thú phà hơi

Ngôi Hai xuống thế ngàn năm trước

đánh dấu công nguyên để lại đời

Vào sa mạc

Biển cát mênh mông giữa đất trời

đến nơi hoang địa để lòng nguôi

tâm vừa thắm đượm ơn khai ngộ

trí đã no đầy khí sáng soi

hiểu rõ căn nguyên giờ tử nạn

hòa thông ý nghĩa lúc ra đời

phân vân Chúa đã tìm chay tịnh

rũ sạch âu lo nhận chén mời

Thánh Thể

Ở lại cùng con mãi Chúa ơi

tiệc ly mình máu chính thân người

mình thành bánh miến nuôi thần trí

máu hóa rượu nho rửa tội đời

ngự giữa muôn loài qua Thánh Thể

hòa trong vạn vật bởi Ngôi Lời

Giêsu cội rễ lòng thương xót

kết mối thên ân giữa đất trời

Trên núi cây dầu

Một bóng vườn khuya gánh tội đời

nước tuôn thành máu giọt mồ hôi

lo âu nghĩ đến giờ lâm nạn

hãi sợ hình dung lúc tắt hơi

khiếp đảm quỳ xin tha chén đắng

bình tâm đứng vững nhận đòn roi

tay Thầy đã rửa chân môn đệ

dấu ấn tình yêu để lại đời

Đường về núi sọ

Thập Giá oằn vai một buổi chiều

đường về núi Sọ bước chân xiêu

lằn roi rướm máu bao đau đớn

vết tát bầm đen khổ nhục nhiều

áo đỏ choàng quanh đầy nhạo báng

vòng gai quấn trọn lắm trò bêu

tàn hơi thở cuối còn tha tội

thân treo Thập Giá bởi vì yêu

Trên đồi Golgota

Chúa bỏ con rồi lúc tắt hơi

lưỡi đòng đâm mạnh máu tuôn rơi

chân tay dập nát vì đinh đóng

mặt mũi sưng vù bởi đánh hôi

mẹ đỡ thân con từ Thập Giá

cha nâng hồn trẻ đến bên trời

đây vua Do Thái Phila viết

bản án cho người cứu rỗi tôi

Dưới chân Thập Tự

Suối lệ tràn mi mẹ ngước trông

thấy con mình máu nước tuôn ròng

đồi thiêng nắng úa phai chiều tím

núi thánh sương pha nhạt ráng hồng

Thập Giá treo thân vui vạn ý

hang sâu táng xác tủi muôn lòng

hy sinh mạng sống vì nhân loại

gánh hộ trần gian tội tổ tông

Táng xác

Táng xác lòng con tiếc nhớ Thầy

đá che hang lạnh chốn an thây

mây giăng ảm đạm sương khuya đọng

gió hú thê lương khói sớm bay

đấm ngực ăn năn bao tội lỗi

giang tay nguyện hứa những điều ngay

môn đồ mất Chúa ôi cô quạnh

táng xác lòng con tiếc nhớ Thầy

Phêrô Phan Văn Quang.

Nguồn: dongten.net