CÁC CỘNG ĐOÀN

Cộng Đoàn Hội Dòng

CÁC CỘNG ĐOÀN

STT NGÀY BỔN MẠNG HỌ ĐẠO TÊN THÁNH GƯƠNG SỐNG
1 01/01 Hội Dòng Mẹ Thiên Chúa Fiat
2 08/01 Bình An CĐ Chúa Hiển Linh Khiêm nhường
3 10/03 Nhà Hưu CĐ Thánh Giuse Lao động
4 25/03 Long Mỹ CĐ Truyền Tin Vâng phục
5 13/05 Oven CĐ Fatima Cảm thông
6 31/05 Cái Nhum CĐ Đức Mẹ Thăm Viếng Bác ái
7 23/06 Trà Lồng CĐ Thánh Tâm Yêu thương
8 27/06 Rach Súc CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thương xót
9 06/07 Cái Cấm CĐ Thánh Goretti Tha Thứ
10 11/08 Cái Đôi Vàm CĐ Thánh Clara Chiêm niệm
11 15/08 Vị Hưng CĐ Mẹ Lên Trời Hy vọng
12 22/08 Vịnh Chèo CĐ Trinh Vương Hiền lành
13 14/09 Tôma CĐ Mẹ Têrêsa Calcutta Phục vụ người nghèo
14 01/10 Bàu Sen CĐ Thánh Têrêsa Đơn sơ
15 04/10 Đất Sét CĐ Thánh Fx. Asisi Nghèo khó
16 07/10 Bến Bàu CĐ Mai Khôi Cầu nguyện
17 22/10 Đường Láng CĐ Gioan Phaolô II Truyền giáo
18 21/11 Bạc Liêu CĐ  Mẹ Dâng Mình Phó thác
19 22/11 Kinh Ba CĐ Thánh Cecilia Vui tươi
20 08/10 Cái Răng CĐ Mẹ Vô Nhiễm Trong Sạch
21 25/12 Gành Hào CĐ Emmanuel Dấn thân