24 GIỜ BÊN CHÚA

Hội Dòng

TÂM TÌNH VỚI CHÚA

Hôm nay chúng  con đến chầu

Quỳ bên Thánh Thể nhiệm mầu tình yêu

Mỗi ngày được có bao nhiêu

Thời gian  cho Chúa tình yêu cho người

Ngày ngày có rất nhiều người

Già trẻ lớn bé người người đến đây

Nhà Dòng con cũng rất hay

Quỳ bên nhan Chúa vui thay nguyện cầu

Giờ đây chúng  con lặng chầu

Được kề bên Chúa nguyện cầu thiết tha

Chúa ơi con  sẽ nói ra

Bao là tâm sự bao là khôn nguôi

Cảm tạ Chúa đã dưỡng nuôi

Cho con được sống buồn vui tháng ngày

Cho con được tới giải bày

Buồn vui sướng khổ hằng ngày lắng nghe

Ngày nào Chúa cũng chở che

Ban muôn ơn phúc phủ che  cả đời

Tình yêu của Chúa tuyệt vời

Nhưng con lại sống xa rời vô ơn

Sớm chiều vẫn cứ đòi ơn

Mà lòng chẳng biết nhớ ơn của Ngài

Bao lần con đã bỏ Ngài

Một mình lặng lẽ  xin Ngài thứ tha

Chúa thì  cứ mãi bỏ qua

Bao phen lầm lỗi thứ tha mãi hoài

Cho đời con hết u hoài

Vui đời dâng hiến miệt mài dấn thân

Khấn xin Chúa đổ hồng ân

Trung thành theo Chúa trọn đời hát ca

Suốt đời nguyện mãi ngợi ca

Ngợi ca tình Chúa tri ân  tình người

Tình yêu Chúa mãi tuyệt vời

Ngàn đời ghi nhớ cả đời bước theo.

                                                                  Giọt Lệ Sầu