THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN

Suy Niệm

THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7:1-5)

Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.

SUY NIỆM

Katrina Mayer – nhà thuyết trình nổi tiếng thế giới về xây dựng nhân cách và động lực bản thân người Mỹ – có câu nói để đời: “ Trước khi anh phán xét con đường tôi đi, xin hãy chú ý bùn trên giày của chính anh ”. Hay Đức giám mục Fulton Sheen cho rằng: “ Tôi thường xét đoán người khác về nhiều khuyết điểm gì, đó là dấu tôi có chính khuyết điểm đó ”.

Hai tư tưởng trên đã dẫn chúng ta đi đến bài học giá trị mà Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: “ Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán ” hay “ Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? ”. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, chính Thiên Chúa mới có quyền xét đoán con người, nhưng sự xét đoán của Thiên Chúa không đẩy con người đến hình phạt hay kết án, mà trái lại Thiên Chúa muốn chữa lành và tha thứ để con người được biến đổi, được hòa giải. Chính vì thế, con người chúng ta cần nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời, nhận ra những lầm lỗi của chúng ta, để rồi mỗi chúng ta thành tâm biến đổi bản thân cho phù hợp với giáo huấn tình yêu của Chúa Giêsu.

Đời sống Kitô hữu chúng ta cần có những cuộc biến đổi ngoạn mục khi nhận ra giá trị của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận mình là tội nhân và đón nhận ơn ban về sự tha thứ của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta đi bước trước để có thể đồng cảm và tha thứ cho anh chị em của mình. Chính vì thế, chúng ta phải tự nhìn nhận và xét đoán chính bản thân mình đã, chúng ta mới có thể tiến triển trong con đường nhân đức của mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta vào ngày 02/3/2015, đã diễn giải rằng: “ Thật là dễ dàng để xét đoán người khác, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến bộ trên hành trình Kitô hữu của chúng ta trong cuộc sống nếu chúng ta biết xét đoán chính bản thân chúng ta trước ”.

Ước mong rằng với bài học mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta trong Tin mừng Matthêu hôm nay giúp chúng ta biết nhìn nhận chính mình và biết lấy lòng thương xót của Thiên Chúa để giúp cho các anh chị em khác được biến đổi, được nên thánh thiện trên con đường yêu thương và hòa giải mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta.