Tại sao Thứ Tư Lễ Tro là “phụng vụ sự chết”

Tư Liệu
Tại sao Thứ Tư Lễ Tro là “phụng vụ sự chết”
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng
Thánh Gioan Phaolô II gọi ngày đầu tiên của Mùa Chay là “phụng vụ sự chết”, gợi nhớ đến tính biểu tượng thiêng liêng phong phú của nó.
Thứ Tư Lễ Tro là một ngày ảm đạm trong lịch phụng vụ vì nó tưởng niệm ngày khởi đầu của Mùa Chay, báo trước những gì sẽ xảy ra sau 40 ngày.
Trong bài giảng vào Thứ Tư Lễ Tro năm 1980, Thánh Gioan Phaolô II đã đi xa đến mức gọi đó là “phụng vụ sự chết”:
Ngày đầu tiên của Mùa Chay chỉ cho thấy con đường hoán cải này trong chiều kích trọn vẹn nhất. Do đó, trước hết, đây là trở về với “căn cội”. Đứng trước phụng vụ hôm nay, vốn có từ thuở đầu lịch sử nhân loại, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta: “Hãy nhớ rằng mình là cát bụi và sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Đây là những lời của sách Sáng thế, trong đó chúng ta tìm thấy cách diễn đạt đơn giản nhất về “phụng vụ sự chết”, mà con người đã trở thành người tham gia như hậu quả của tội lỗi.
Cụ thể hơn, Thánh Gioan Phaolô II đề cập đến việc xức tro và cách chúng nhắc nhở chúng ta về cái chết của chúng ta:
“Phụng vụ sự chết” ngày nay được diễn tả trong nghi thức xức tro, theo một nghĩa nào đó, kết nối ngày đầu tiên của Mùa Chay với ngày cuối cùng, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Kitô chịu chết trên thập giá.
Thánh Gioan Phaolô II giải thích: “Do đó, con đường phải trải qua Thứ Sáu Tuần Thánh là đi qua thập giá. Không có cách nào khác để “chuyển hóa” hoàn toàn.
Để tham gia vào “phụng vụ phục sinh”, Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng trước tiên chúng ta phải trải qua Thứ Sáu Tuần Thánh.
Mùa Chay là thời gian chúng ta trải qua cái chết đó, cái chết đối với bản thân và những ràng buộc cá nhân của chúng ta.
Khi trải qua cái chết này, chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá, kết hợp những đau khổ của chúng ta với Người. Khi đó chúng ta có thể tham gia vào niềm vui phục sinh và hoa trái ân sủng của Thiên Chúa.
Nguồn: https://www.hoangcatholic.com/