TÌNH “MƠ SA”

Tư Liệu
TÌNH “MƠ SA”
Phận con yếu đuối mỏng manh
Trên đường dâng hiến chẳng đành hy sinh.
Thương con Chúa đã đoái nhìn
Cho con nên bạn, nên tình yêu thương.
Để khi nắng gió phong sương
Cùng con Chúa đã muôn phương đồng hành.
Con xin nguyện mãi chân thành
Cùng nhau bước tới thi hành ý Cha.
Dẫu đời còn quá xót xa
Nhưng xin được sống được là ma sơ.
Đường kia Chúa vẫn đang chờ
Hãy mau bước tới, cậy nhờ thánh ân.
Cũng xin ơn Chúa Thánh Thần
Cho con mỗi phút, mỗi lần yêu thương.
Để con đi khắp bốn phương
Loan Tin mừng Chúa, thơm hương giữa đời.
Sr Lặng Thầm, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ