PHÚT HỒI TÂM

Hội Dòng

      PHÚT HỒI TÂM

Phút hồi tâm – Phút nhìn lại chính mình

Mong yên bình bên hình bóng Giêsu

Chúa khiêm nhu nhìn con sao thương quá

Ngã bao lần rồi đứng lên tiếp tục.

 

Lời thức giục vang đâu đó trong tim

Hãy kiếm tìm đừng bao giờ dừng lại

Đừng ái ngại trong phút chốc lỡ lầm

Bởi hồi tâm sẽ chữa lành tất cả.

 

HD Con Đức Mẹ