Theo Gương Mẹ, Con Nhận Thánh Giá!

Hội Dòng

Theo Gương Mẹ, Con Nhận Thánh Giá!

Tối nay, nhà mình thật vui!

  • Vui vì lại được quây quần bên nhau trước Thánh Thể Chúa, theo truyền thống của hội dòng trước những ngày lễ quan trọng về Chúa và Mẹ.
  • Vui vì có dịp ngồi suy niệm gương nhân đức và đường trọn lành mà Mẹ đã sống, đã đi, và đã về đến đích điểm. Lối bước của Mẹ cũng là lối đường người nữ tu Con Đức Mẹ đi theo, để đến với Chúa.
  • Và niềm vui như được nhân đôi vì hôm nay, gia đình hội dòng được nghe tiếng thưa “xin vâng” từ 5 em thỉnh sinh. Các em vừa lãnh nhận thánh giá như một sự nhắc nhớ bản thân rằng, Chúa đang mời gọi các em bước theo Ngài: không phải trên thảm hoa, nhưng trên đường thập giá, cùng với Mẹ, để đem Chúa đến cho mọi người. Hành trình tuy còn dài, nhưng như Cha Linh Hướng Phanxico Savie đã chia sẻ: Hãy vui, và cứ tạ ơn Chúa trong mỗi chặng đường! Nên chúng con cũng xin tạ ơn Chúa, cùng với Mẹ!

Tạ ơn Chúa, và cùng cầu xin cho các em luôn cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng và sự đồng hành đầy khiêm tốn, hiền hòa, và tế nhị của Mẹ trong từng bước đường theo Chúa của mình, để những mới mẻ trong chặng đường mới không làm các em lo lắng, hay những thách đố mới không làm chùng bước các em đi. Cứ theo gương Mẹ, theo lối Mẹ, thì các em sẽ đến được với Chúa an toàn.

Xin cho các em sẽ gặp thấy nhiều niềm vui trong hành trình mới, và yêu Chúa nhiều hơn nữa qua những lời kinh nguyện, và suy ngẫm.

Và xin cho các em có một lòng tin trung kiên như Mẹ, để tiếng xin vâng hôm nay sẽ tiếp tục ngân vang trên mỗi chặng đường dấn thân cho điều đẹp Ý Chúa. Amen.

Quỳnh Thoại