MONG

Tư Liệu

MONG 

(Nhân Kỷ Niệm Mừng Ngân Khánh quý Chị em lớp M. Vinh Sơn Liêm)

Nhìn hình ảnh các Sơ “Ngũ Long Công Chúa”

Lòng khâm phục và cảm mến tình Chúa thương ban

Hội Dòng mình phải ngày càng vững mạnh tiến bước

Nếu không có lớp kế thừa lòng đầy dũng cảm hy sinh

Thì những nổ lực khát mong xây dựng Hội Dòng

Của các bậc Tiền nhiệm sẽ âm thầm đau khổ

Biết nói làm sao! Ôi biết nói làm sao! Rất đẹp!

Chị em mình ơi, người ta thường nói giỡn chơi

Hết thời oanh oanh rồi sẽ đến thời liệt liệt

Riêng Dì nhìn vào hình ảnh Qúy Sơ

Có cảm nhận của riêng mình như vầy nè:

Thời oanh oanh buồn vui vì thành công thất bại

Nhưng thời này đây, Dì thấy rõ sự nhiệt thành

Vì ý thức cả hai vai đều mang gánh rất nặng

Nguyện chúc chị em mãi luôn thánh thiện, trung thành

Tiếp cuộc hành trình của các vị Tiền nhiệm đã đi qua

Để trên trời luôn có tên “Dòng Con Đức Mẹ”

Chị em lớn nhỏ xum vầy làm nở mặt Mẹ nghe!!!

Sr M. Eugène, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ