Nghi thức nhận Tu Phục. 31-12-2023

Hội Dòng

Nghi thức nhận Tu Phục. 31-12-2023

1. M. Fiacrius Phan Thị Châu Pha

2. M. Fabiano  Trần Thị Như Quỳnh

3. M. Faustina  Nguyễn Kiều Diễm

4. M. Francis Fasani  Nguyễn Thúy Diễm.

 

“Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ:”Hãy theo Thầy”, và tiếng “vâng” của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng”.(Đường Hy Vọng số 72)

Con rất thích những lời này của Đức Hồng Y Thuận, và nó cũng là động lực cho con trong thời gian qua.

Qua bao nhiêu ngày mong mõi, sau biết bao giây phút đợi chờ, cuối cùng con cũng đã được đến ngày này, ngày con chính thức được mặc tu phục, chuẩn bị trở thành một thành viên mới của Hôi Dòng.

Giây phút khoác vào người chiếc áo dòng, giây phút ấy…bên ngoài thì con vẫn như mọi người, nhưng chỉ có Chúa mới biết bên trong con đang vỡ òa thế nào. Vui có, hạnh phúc có, lo lắng có, và nhiều cảm xúc đan xen trong con.

Con cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, điều đó cũng có nghĩa là con phải chịu trách nhiệm hơn. Đường theo Chúa có “hoa” thơm hạnh phúc, thì cũng có đủ “cỏ lạ” gian khổ, con hiểu và chấp nhận tất cả, Vì con biết mình chỉ cần tiếp tục đi với hành trang “GIÊ-SU” và bạn đồng hành “MARIA” là đủ.

M. Faustina  Nguyễn Kiều Diễm