SUY NIỆM MẦU NHIỆM MẸ THIÊN CHÚA. 1-1-2024

Suy Niệm

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MẸ THIÊN CHÚA

Mừng lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội cho chúng con chiêm ngưỡng một người Mẹ tuyệt vời, từ thân phận nữ tỳ được cất nhắc lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa. Quả thật, khi được sứ thần Gabriel truyền tin, Đức Maria đã thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Có thể nói, Đức Maria đã hạ mình một cách thẳm sâu, để rồi Mẹ lại được trao ban một đặc ân cao cả là Mẹ Thiên Chúa. Như vậy, từ việc khiêm tốn đáp tiếng xin vâng, Đức Maria đã nên cao trọng hơn mọi người phụ nữ, khi trở thành người cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Và cũng chính Mẹ đã mang lại cho nhân loại một thế giới mới-một thế giới của sự vâng phục Thiên Chúa. Chính nơi thế giới mới này, đã sửa chữa cho một thế giới cũ do Evà sinh ra-thế giới của sự bất hòa, chia rẽ. Qua sự khiêm tốn vâng phục thánh ý Thiên Chúa của Đức Maria, Giáo Hội đang không ngừng mời gọi mỗi người chúng con, hãy cưu mang và sinh hạ một thế giới mới như lòng Chúa mong ước, bằng cách biết sống hài hòa và quên mình như Mẹ.

Khi mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng con không chỉ dừng lại ở việc suy tôn và chiêm ngắm dung mạo cao cả của Đức Maria, nhưng chúng con còn được mời gọi noi gương Đức Maria để sống như Mẹ đã sống. Thánh sử Luca cũng đã nhiều lần nhắc lại mẫu gương của Đức Maria: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” Mẹ là người luôn lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và đem ra thực hành. Trước khi Mẹ cưu mang Ngôi Lời trong dạ, thì Mẹ đã cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn rồi. Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng con về việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Đức Giê-su đã nói: “Ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là anh chị em Ta, và là Mẹ của Ta.” Vì thế, chúng con sẽ được chia sẻ vinh dự đó, nếu chúng con là những người biết lắng nghe và sống Lời Chúa như Mẹ.

Thật may mắn khi Giáo Hội lại cho chúng con được Mừng kính tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu tiên của năm mới. Đây là cơ hội để chúng con nhìn lên Mẹ để rồi noi gương Mẹ và nhất là quyết tâm sống như Mẹ. Nhìn lên Mẹ là nhìn vào đời sống và tâm tình của Mẹ – một cuộc sống của sự vâng phục và một tâm tình tạ ơn.

Trong giờ chầu này, chúng con hiện diện nơi đây, cũng để cùng sống tâm tình tạ ơn của Mẹ, và để nhìn lại cuộc đời của chúng con trong một năm qua. Tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân huệ Chúa đã thương ban cho Hội Dòng, cho gia đình và cho từng người chúng con. Nhìn lại để chúng con thấy nơi mình còn nhiều điều thiếu sót – thiếu sót đối với Chúa và thiếu sót đối với nhau. Có được giây phút lắng đọng bên Chúa, chúng con được mời gọi hãy sống như Mẹ – “suy đi, nghĩ lại trong lòng”. Nhớ lại từng biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của mình, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, cũng như thánh ý của Chúa trong từng biến cố đó. Qua đây, chúng con sẽ gắn kết mật thiết với Chúa và ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nên cao cả nhờ sự khiêm tốn và hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, xin cho chúng con là những người con cái Mẹ, luôn biết noi gương Mẹ sống một cuộc đời khiêm nhường và xin vâng. Và xin Mẹ hãy luôn đồng hành và dẫn dắt từng người trong chúng con, để tâm hồn chúng con cũng xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen