MÙA CHAY, CHÚA DẠY CON LÀM DẤU

Tư Liệu

 

MÙA CHAY, CHÚA DẠY CON LÀM DẤU

Mỗi ngày con làm dấu
Khắc ân tình Hiến Dâng
Thập Giá theo chân bước
Qua mọi nẻo xa gần

Thập giá của XIN VÂNG
Với nét dài rong ruổi
Có Chúa nguồn An Ủi
Con vui giữ bên lòng

Thập giá của CẬY TRÔNG
Mỗi ngày trong suy ngắm
Khiêm nhu con làm chậm
Thấm từng nét kinh cầu

Thập giá của NHIỆM MẦU
Nơi hy sinh ẩn náu
Hoa ân tình rướm máu
Nhưng hương tỏa ngạt ngào

Thập giá của ĐỒI CAO
Nơi đất trời giao kết
Tình thiên thu đan dệt
Thành dấu thánh giữa đời

Con làm dấu Chúa ơi!
Bằng con tim yêu mến
Nguyện xin Người ngự đến
Trong từng nét cuộc đời…
Quỳnh Thoại