Suy Niệm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Máu Ta” (Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt) Máu cần thiết cho sự sống. Thiếu máu nhiều bệnh nhân sẽ khó sống. Hiến máu đã cứu được nhiều người thoát chết. Hiến máu là tặng ban sự sống. Đó là hình ảnh cuộc hiến mình của Đức Kitô trên thập giá. […]

Đọc thêm

Chúa Ba Ngôi và sứ mạng truyền giáo

Chúa Ba Ngôi và sứ mạng truyền giáo Trong ngày mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta đọc những câu kết thúc của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu.[1] Chúa Giê-su sai các tông đồ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, […]

Đọc thêm