LỜI NÓI KHÔN NGOAN CỦA KHỔNG TỬ 

LỜI NÓI KHÔN NGOAN CỦA KHỔNG TỬ  💥Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Khổng Tử – Người khôn có sống lâu không?      Khổng Tử đáp: – Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được!     Người ta có ba thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chứ không […]

Đọc thêm