SUY NIỆM THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Suy Niệm

THỨ BẢY SAU LỄ TRO

“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Tin Mừng : Lc 5, 27-32

Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

 Suy niệm: Sống theo Chúa Giêsu tình thương

Lêvi cũng có tên là Mathêu, một người thu thuế. Sau khi đã gọi bốn môn đệ đầu tiên là bốn người làm nghề đánh cá, lớp người không danh vọng, nghèo hèn, bây giờ Chúa Giêsu lại gọi một người thu thuế mà Biệt phái và Pharisiêu kể là hạng người tội lỗi.

Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người

Ông sẵn sàng đi theo Chúa ngay như thế là có lẽ bởi vì xưa nay ông bị người ta khinh chê là người tội lỗi và ông cũng nghĩ mình như thế, nay được một vị tiên tri cao cả gọi ông làm môn đệ: cuộc sống, địa vị ông từ nay đã thay đổi; người ta khinh chê ông nhưng một vị tiên tri cao cả như thế lại không khinh chê ông, và việc người đã gọi ông tức là người đã trả lại giá trị làm người cho ông.

Có đông đảo người thu thuế và kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn với các ngài.

Tại sao lại thế nhỉ ? Và chúng ta không lấy làm lạ trước lời chỉ trích của Biệt phái và Pharisiêu: Sao các ông lại ngồi ăn với bọn thu thuế và quân tội lỗi ? Là bởi vì Người cũng như các môn đệ, Người không khinh chê họ, trái lại còn tiếp đón họ chích thân tình.

Đọc bài Tin mừng nay, tôi cám ơn Chúa đã không khinh chê người tội lỗi, lại còn đối xử thân tình với họ, vì tôi cũng nhận ra mình là người tội lỗi, và tôi hy vọng Chúa cũng không chê bỏ tôi, trái lại Chúa hằng mời gọi tôi đến với Người: Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối.

Nhưng những người tội lỗi thời đó biết chạy đến với Chúa để được tha thứ, còn tôi hôm nay thì sao ? Hay là tôi chưa nhận ra mình là người tội lỗi cần được tha thứ ? Trong mùa chay nầy, lời mời gọi trở về với Chúa ngày càng thiết tha hơn. 

Lời Chúa hôm nay cũng nói với tôi rằng, tôi không được khinh chê kẻ khác. Trái lại, tôi phải có thái độ của Chúa Giêsu đối với những người yếu đuối. Người khỏe mạnh không cần đến thần thuốc, người đau yếu mới cần. Khi ai đau yếu liệt lào, tôi thường đến với họ; tại sao những người anh em đau yếu phần tinh thần tôi lại xa lánh họ ? Đến với những người yếu đuối với một tình yêu chân thành như Chúa Giêsu là điều cần thiết, bởi vì không phải là những lời chỉ trích phê bình hay thái độ khinh khi nhưng với một tình yêu chân thành mới làm cho họ trở về với Chúc. Đó là bài học lớn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.