Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay ở Brazil

Tin Giáo Hội

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay ở Brazil

Thứ Tư lễ Tro, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay ở Brazil, hy vọng sáng kiến bác ái này không chỉ giới hạn trong một thời gian, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ dấn thân liên lỉ của các Kitô hữu dành cho Chúa Kitô, Đấng hiện diện trong những người nghèo khổ.

Ngọc Yến – Vatican News

Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong Mùa Chay, các Kitô hữu được Chúa mời gọi hoán cải, hướng cuộc sống về Đấng “yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Ngài nhận xét: “Khi chúng ta chuẩn bị cử hành hồng ân tình yêu này vào Lễ Phục Sinh, cầu nguyện, thực hành bác ái và ăn chay, được sống mãnh liệt hơn trong thời gian này.  Các thực hành sám hối giúp chúng ta cộng tác với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa chúng ta”.

Đề cập đến ý chỉ của Chiến dịch Huynh đệ Mùa Chay năm nay, hướng về những anh chị em đang đói khát, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay, lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ ‘chính anh em hãy cho họ ăn’ (Mt 14, 16) được ngỏ với tất cả chúng ta, những môn đệ của Người, để chúng ta có thể chia sẻ – nhiều hay ít – những gì chúng ta có với anh chị em chúng ta không có gì để ăn. Chúng ta biết rằng khi đáp ứng nhu cầu của những người đang đói khổ, chúng ta sẽ làm cho chính Chúa Giêsu, Đấng đồng hóa với những người nghèo khổ và đói khát ‘Ta đói, các ngươi đã cho ăn… mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 35.40).

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn Chiến dịch Huynh đệ này không chỉ là những đề xuất cho người Công giáo Brazil trong Mùa Chay, tất nhiên là cần thiết, một cách khẩn cấp để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu nhất, nhưng cũng làm cho mọi người ý thức rằng chia sẻ hồng ân Chúa ban cho chúng ta lòng nhân hậu của Người không thể chỉ giới hạn trong một lúc, một chiến dịch, một vài hành động cụ thể, nhưng phải là một thái độ liên lỉ dấn thân của tất cả chúng ta với Chúa Kitô hiện diện trong tất cả những người nghèo đói.

Ngài hy vọng nhận thức cá nhân này còn vang vọng trong các giáo xứ và giáo phận, và cả trong các cơ quan quản lý ở cấp liên bang, tiểu bang và thành phố, cũng như trong các cơ quan xã hội dân sự, để khi làm việc cùng nhau, mọi người có thể xóa bỏ tai họa nghèo đói ở Brazil.

Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác những ước nguyện này cho Đức Mẹ Aparecida, xin Mẹ giúp cho những sáng kiến phát sinh từ Chiến dịch Huynh đệ trở thành một dấn thân dành cho tất cả mọi người.