CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A

Chầu Thánh Thể

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A

KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, kính tin Chúa. Chúng con dâng Chúa gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin Chúa đón nhận và chúc lành cho chúng con trong Mùa Chay thánh này để chúng con sống trọn hành trình Mùa Chay trong cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Giờ đây, xin Chúa thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa yêu mến Lời Chúa để khi chúng con sống Lời Chúa dạy, chúng con sẽ có một đức tin kiên vững giữa đời.

  • Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa vào hoang địa, ma quỷ thúc giục Chúa hãy thoả mãn tức khắc nhu cầu của mình, trong đó có nhu cầu ăn uống. Chúa đã can đảm từ chối vì trong lòng Chúa đã no thỏa Lời và thánh ý Chúa Cha. Chúa vâng phục, tin tưởng phó thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để ý của Chúa Cha được thể hiện.

Lạy Chúa, trong thế giới ngày nay, chúng con đang chịu sức lôi kéo của tiền bạc, danh vọng và lạc thú mạnh mẽ. Chúng làm cho chúng con chỉ lo thân xác mà quên chăm sóc linh hồn; nghĩ đến cái chóng qua mà quên điều vĩnh cửu; nghĩ đến trần gian hư hoại mà quên Chúa hằng sống. Giữa bao nhiêu cám dỗ của thế gian, xin Chúa giúp chúng con biết cậy dựa, tin tưởng vào Chúa để chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.

(Thinh lặng)

  • Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa giúp chúng con nhận ra âm mưu của ma quỷ. Ma quỷ cám dỗ chúng con từng bước, từ chỗ hạ thấp phẩm giá con người khi biến con người làm nô lệ cho dục vọng/ đến cướp mất tự do của con người khi xúi giục con người làm nô lệ cho ma quỷ. Và sau cùng, ma quỷ cám dỗ chúng con đi đến chỗ tận cùng là chối bỏ Thiên Chúa, không nhìn nhận Thiên Chúa là cha. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để chúng con thắng lướt những cám dỗ trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa, Chúa đã chẳng cúi đầu thờ lạy ma quỷ, trái lại Chúa mạnh mẽ tuyên bố: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Phần chúng con, có khi chúng con đã bái lạy những ngẫu tượng như tiền tài, danh vọng, thú vui, vật chất, tiện nghi, sắc dục. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con sống đức tin kiên vững để chúng con biết xét mình mỗi ngày/ mà nhận ra sự yếu đuối tội lỗi của chúng con và can đảm sửa đổi nên tốt hơn.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cha sai đến để giải thoát chúng con, Chúa đã chết vì tội lỗi chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng thời gian Mùa Chay mà học hỏi cho biết Thiên Chúa yêu thương chúng con dường nào/ để chúng con sống xứng đáng với tình Chúa yêu thương. Nhờ vậy, chúng con vững lòng tin nhận Chúa là hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa