SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Suy Niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

PHÚC ÂM: Mc 8, 22-26

“Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Hôm nay Chúa chữa lành cho một người bị mù, Chúa không chữa một cách bình thường là dùng lời hay đặt tay trên bệnh nhân. Chúa làm một loạt các hành động như “cầm tay”, “đưa đi”, “nhổ nước miếng”, “đặt tay”, và “hỏi” nhưng kết quả anh ta chỉ thấy lờ mờ. Có phải hôm nay ca bệnh này quá khó mà Chúa phải đặt tay thêm một lần nữa mới chữa hết bệnh cho anh này. Thực ra Chúa muốn qua các hành động trên cho ta thấy hành trình mở mắt đức tin của ta cũng như thế. Chúng ta theo Chúa đã bao năm nhưng con mắt đức tin của chúng ta  có thật sự sáng chưa hay vẫn còn bị che khuất bởi những thành kiến với người khác, bị che khuất bởi những đam mê, bởi tiền, tài, danh, vọng..

Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin của chúng con để chúng con nhận ra Chúa nơi những người xung quanh con và cho con nhận ra Chúa qua những biến cố hằng ngày và cho con nhận ra Chúa vẫn hằng yêu thương con mỗi ngày. Ammen.