Về Bên Mẹ Núi Cúi

Tư Liệu
Về Bên Mẹ Núi Cúi
Đoàn con vui bước hân hoan
Thăm Mẹ Núi Cúi, ngập tràn vui say
Thầm dâng Chuỗi Hạt Kinh này
Hòa trong gió lộng, từng ngày khôn ngơi
Ôi Mẹ hiền của con ơi!
Bình an khi Mẹ không rời nhìn con
Xin cho con mãi vuông tròn
Yêu đời, yêu Mẹ chẳng còn gì hơn…
(Kỷ Niệm Ngày Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi)