Thánh Giá Trên Nóc Giáo Đường

Tư Liệu

Thánh Giá Trên Nóc Giáo Đường

Ngày thơ bé con thường theo chân mẹ
Đến nhà thờ dự Thánh Lễ Misa
Con hay hỏi đường còn xa không mẹ
Mỏi chân rồi con chẳng biết đến đâu.

                                                      

Mẹ mỉm cười xoa đầu con và bảo
Phía trước kia sắp đến rồi con nhé
Con có thấy cây Thánh Giá cao cao
Nóc Giáo đường trong chiều vàng au nắng.

 

Con hỏi mẹ Thánh Giá sao lạ quá
Cao chi mà cao vút đến thế kia
Hay Chúa sợ con chẳng biết đường mà
Để tìm đến với Ngài trong Thánh Lễ.

 

Lớn lên rồi con đi ra muôn ngả
Từ thôn quê đến phố xá thênh thang
Nhưng chẳng quên kiếm tìm cây Thánh Giá
Nóc Giáo đường vẫn cao vút mênh mang.

 

Chúa con ơi con ước muốn bình an
Giữa cuộc sống luôn vội vàng tấp nập
Giữ trong con một Thánh Giá hiên ngang
Để con vác về Thiên đàng Chúa nhé.

 

Cảm ơn mẹ dìu con ngày thơ bé
Đặt vào con một niềm tin rất khẽ

Để dầu đời là bao nhiêu ngã rẽ
Vẫn không quên một lối đến Giáo đường.

Anna Anh Đào