Phiêu Lưu Với Chúa

Tư Liệu

Phiêu Lưu Với Chúa

Vùng đất mới con đã nghe Chúa gọi

Một hành trình ở trước mặt của con

Xin đáp lời “Lạy Chúa, này con đây”

Để mỗi ngày con hăng hái dựng xây

Khả năng con chỉ có được thế này

Xin cố gắng để thi hành Thánh Ý.

 

Vùng đất mới, con đã nghe Chúa gọi

Vào hành trình để phục vụ tha nhân

Trong tin yêu, con vui sống sẵn sang

Làm dấu chứng cho tình Ngài tại thế.

 

Nhưng, lạy Chúa, hành trình đầy thách đố

Xin Ngài thương nâng đỡ con mỗi ngày

Để cuộc đời con mãi mãi hăng say

Thật khiêm tốn với tấm lòng phó thác.

 

Vùng đất mới, con đã vui chấp nhận

Lời “Xin Vâng” đã nâng đỡ con nhiều

Vùng đất mới là vùng đất hồng ân

Chúa hiện diện và chị em hiện diện.

 

Vùng đất mới, là vùng con đã tới

Trong âm thầm con chia sẻ cho nhau

Vâng lời Ngài, con đã đáp lại mau

Tình yêu Chúa, con trước sau như một.

 

Vùng đất mới, là vùng con đã tới

Trong suy tư con nguyện hướng về Ngài

Nơi cuộc sống ngày mai xin phó thác.

 

Vùng đất mới, là vùng con đã tới

Trong tình Chúa lòng đầy ắp mến thương

Yêu Giê-su, xin dâng cả đời thường

Yêu nhân loại bằng tình thương của Chúa.

 Sr Hạt Cát, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ