TÌNH THẦY YÊU. 26/05/2023.

Hội Dòng Suy Niệm
TÌNH THẦY YÊU 💕
Ga-li-lê bờ hồ đầy kỷ niệm
Hãy theo Thầy, lời mời gọi vang lên
Nơi lưu giữ tình Thầy trò năm ấy
Nay vẫn còn lời dấu ái trong tim!
💕 Ngày năm ấy “đến và xem” Thầy sống
Rồi tạ từ tình nhân thế riêng tư
Con theo Thầy học sống đời dâng hiến
Đã bao lần con chẳng hiểu tình yêu!
💕 Hơn ba năm theo Thầy thề sống chết
Có một hôm con chẳng dám nhận Thầy
Bên bếp sưởi ba lần con chối Chúa
Tiếng gà kêu đánh thức trái tim con!
💕 Con kêu khóc gục đầu xin tha thứ
Mắt nhân từ Cha thương xót thân con
Phận dòn mỏng đời con xin trao hiến
Nguyện đáp tình bằng yêu mến thật tâm!
💕 Chúa biết con phận môn đồ yếu đuối
Ngại dấn thân chẳng dám bỏ tình riêng
Ngài thấu hiểu xin thứ tha sau trước
Con mọn hèn đâu đáng nhận hổng ân!
🌷 26/05/2023.  Sr. Ngọc Anh