Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

HƠI THỞ CỦA XÓT THƯƠNG

Ga 20, 19-31

Chúa Giêsu đã sống lại, như minh chứng cho các môn đệ về những gì Ngài đã tiên báo: sau ba ngày, Thầy sẽ sống lại! Thế nhưng, các môn đệ vẫn còn đang trong tâm trạng sợ hãi sau cái chết của Thầy.

  • Xét về mặt đối ngoại: Thầy mà bị bắt và bị giết thì trò chắc gì được yên thân! Các nhà lãnh đạo Do Thái biết đâu chừng đang truy lùng những ai theo ông Giêsu. Vậy nên, đóng cửa cho chắc ăn!
  • Xét về tương quan với Thầy: Các môn đệ cũng được nghe bà Maria Madalena và những người phụ nữ khác đi viếng mộ Chúa kể lại là đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng có vẻ như lời mấy bà phụ nữ không đáng tin nên trong lòng các môn đệ vẫn còn đầy những hoài nghi ngờ vực. Cánh cửa vì thế cũng vẫn đóng chặt!

Hôm nay, đúng tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, ngay khi cánh cửa phòng các ông còn đóng kín. Ngài đến ban bình an cho các ông, để xua tan những sợ hãi, và củng cố niềm tin của những môn đệ thân yêu. Và rồi Ngài đã làm một hành động rất đặc biệt, đó là thổi hơi vào các môn đệ, trao ban Thánh Thần cho các ông, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người mọi nơi. Tin Mừng này không gì khác hơn là cho người tội lỗi biết rằng: tội họ đã được tha vì họ đã tin vào Chúa và thông điệp của Ngài. Như vậy, các môn đệ không có quyền tha tội cho ai, vì chỉ có duy nhất Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nhưng các ông được diễm phúc là người loan báo tin vui mừng đó cho anh chị em mình. Nói với ai đó rằng họ được yêu thương và thứ tha là một điều thật tuyệt vời, thưa Chúa!

Và hơn thế nữa, chính Thánh Thần các môn đệ được nhận lãnh hôm nay đã đem đến cho các kitô hữu hơi thở của lòng xót thương mà Chúa Kitô Phục Sinh muốn thổi vào lòng những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Ngài và ăn năn sám hối. Nếu việc Thiên Chúa thở hơi vào Adam và tạo nên sự sống con người trên mặt đất, thì việc thở hơi của Chúa Giêsu hôm nay đem lại sức sống thiêng liêng cho những ai trông cậy Ngài, những ai sẽ nhận lãnh sứ mạng thực thi Thánh Ý Ngài trên mặt đất này.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con hít thở khí trời, hít thở bầu khí gia đình, cộng đoàn nơi chúng con sinh sống và làm việc. Thế nhưng có những lúc hơi thở chúng con thật nặng nề vì chất chứa quá nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, giận dữ, và thù ghét…Xin Chúa thổi hơi thương xót Chúa trên chúng con, để hơi thở chúng con được nhẹ nhàng, và những người xung quanh cũng nhờ đó mà “dễ thở” với chúng con hơn.

Lạy Chúa, Chúa sống lại và tìm gặp các môn đệ để giao hòa các ông với Chúa. Xin cho chúng con biết chết đi con người của ích kỷ, kiêu căng, tham vọng quyền lực…và hồi sinh trong hơi thở của lòng thương xót Chúa. Amen.

Quỳnh Thoại