Nói với nhau về Chúa

Hội Dòng Tư Liệu

Nói với nhau về Chúa

 

Nói với nhau về Chúa
Niềm vui sẽ tràn đầy
Bình an như hoa nở
Không tàn úa, chẳng phai

Nói với nhau về Chúa
Sẽ đổi mới tâm hồn
Tình yêu thương sẽ rộng
Kết nối tình hiệp thông

 

Nói với nhau về Chúa
Đón ngày mới xanh trong
Nắng sớm hồng ơn gọi
Khôn ngoan Người sáng soi!