NGỌN ĐÈN TỎA SÁNG

Hội Dòng

NGỌN ĐÈN TỎA SÁNG

💥Vào buổi chiều nọ, một người lấy từ trong hộp một cây nến nhỏ và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi:
– Chúng ta đang đi đâu vậy?
– Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tầu bè vào cảng.
– Nhưng tôi bé nhỏ thế này làm sao tầu bè thấy được?
– Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc để ta lo.

Tới đỉnh tháp, người ấy đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, mà ánh sáng lan tỏa ra và mọi tầu bè có thể thấy được.