LÀM PHÉP ĐẤT KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ HƯU

Hội Dòng Tin Tức

LÀM PHÉP ĐẤT KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ HƯU

       Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ đã và đang hiện diện tại Giáo Phận Cần Thơ, tọa lạc tại địa bàn Q. Bình Thủy từ năm 1967, trải qua cũng hơn nữa thế kỷ. Các nữ tu chúng con đã “Một đời đi theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ, dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin.” Nhưng! con người với thời gian năm tháng, sức mòn, gối mỏi khi tuổi đời xế bóng cũng cần có một chỗ tương đối để nghỉ ngơi sau một đời dấn thân phục vụ Giáo Hội, Giáo Phận ngang qua Hội Dòng. Chính vì thế, chúng con những thành phần kế thừa, chúng con có bổn phận chăm lo tinh thần và sức khỏe cho các vị tiền nhiệm. Được sự cho phép của ĐGM giáo phận, giấy cấp phép của chính quyền, chúng con đang xúc tiến xây một nhà cho quý Dì hưu dưỡng tuổi già sức yếu tại nhà Mẹ.

       Hôm nay ngày 19 tháng 3 ngày lễ kính thánh Giuse, Cha Linh Hướng Hội Dòng đã chủ sự nghi thức làm phép đất để khởi công xây dựng nhà hưu. Nguyện xin Cha Giuse luôn gìn giữ và giúp chúng con được hoàn thành công trình cách tốt đẹp nhất theo ý Chúa.

 

 

 

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ