CÓ MỘT TÌNH YÊU

Tư Liệu
CÓ MỘT TÌNH YÊU
Gọi con từ thuở hư vô,
Mong con đáp tiếng Thư Tình đã ghi,
Viết lên nơi sổ ân tình,
Mở ra thấy rõ nét Ngài in sâu,
Thương thân nâng khỏi phận hèn,
Nắm tay dẫn dắt bước đường trần gian,
Qua muôn giông tố bão bùng,
Quay đầu nhìn lại mắt NGÀI dõi theo,
Đường đi hoa nắng gọi mời,
Bướm Ong bay lượn say tình rồi quên,
Không than không trách dỗi hờn
Cho CON nếm thử vị nồng là đây,
Gọi con muôn thuở ngàn đời,
Ghi tên con mãi đá mòn không phai,
Tuổi thơ lầm lỗi ương hèn,
Để con va vấp máu hồng đổ ra,
Có đau mới biết nỗi lòng,
Giăng tay chịu chết xuống trần vì Yêu.
Sr Têrêsa Thiên Vân, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ