Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 01/2024

Tin Giáo Hội

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

THÁNG 01/2024
CẦU CHO SỰ ĐA DẠNG TRONG GIÁO HỘI

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Giêng 2024

Không cần phải lo sợ về sự đa dạng của các đặc sủng trong Giáo hội. Đúng hơn, sống sự đa dạng này sẽ làm chúng ta vui mừng!

Sự đa dạng và hiệp nhất đã hiện diện rất nhiều trong các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Sự căng thẳng đã phải được giải quyết ở mức độ cao hơn.

Không dừng ở đó. Để tiến bước trên hành trình đức tin, chúng ta cũng cần đối thoại đại kết với anh chị em thuộc các hệ phái và cộng đồng Kitô giáo khác.

Đây không phải là điều gì bối rối hay lo lắng, nhưng là một món quà Thiên Chúa ban cho cộng đoàn Kitô hữu để có thể tiến đến thành một thân thể duy nhất, Thân Thể Chúa Kitô.

Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến các Giáo hội Đông phương. Họ có những truyền thống riêng, những nghi thức phụng vụ đặc trưng riêng… nhưng vẫn duy trì sự hiệp nhất của đức tin. Họ củng cố đức tin chứ không gây chia rẽ.

Nếu chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì sự phong phú, đa dạng sẽ không bao giờ gây nên xung đột.

Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta trước hết và trên hết chúng ta là những người con được Thiên Chúa yêu thương – mọi người đều bình đẳng trong tình yêu của Thiên Chúa, và mọi người đều khác biệt.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.