TĨNH TÂM THÁNG 2

Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM THÁNG 2

 • Thứ 7 ngày 24/02/2024 Xưng Tội
 • Chúa Nhật ngày 25/02/2024 lúc 13h 30 tĩnh tâm tháng 2.
  • Lần Chuỗi
  • Đặt Mình Thánh Chúa
  • Cha Linh Hướng chia sẻ đề tài.
  • kinh Phụng Vụ.
  • Chầu Thánh Thể.
  • Kết thúc.