TĨNH TÂM THÁNG 2

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM THÁNG 2 Thứ 7 ngày 24/02/2024 Xưng Tội Chúa Nhật ngày 25/02/2024 lúc 13h 30 tĩnh tâm tháng 2. Lần Chuỗi Đặt Mình Thánh Chúa Cha Linh Hướng chia sẻ đề tài. kinh Phụng Vụ. Chầu Thánh Thể. Kết thúc.  

Đọc thêm