Tiểu sử Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Hội Dòng

TIỂU SỬ HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ CẦN THƠ

 

1. Nguồn gốc:

Vào khoảng năm 1772-1774 Cha Levavasseur thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Cambodia. Thế nhưng đến năm 1790 hội dòng này phải giải thể vì không còn ơn gọi.

Năm 1848, Đức Cha Michel thành lập lại hội dòng tại Ponnhealu, Cambodia. Đến năm 1862, Đức Cha Bouchut di dời hội dòng từ Ponnhealu đến Russeykeo-Phnom-Pénh, thủ đô của Cambodia.

Một lần nữa, hội dòng này lại không còn ơn gọi. Vì thế, năm 1942, Đức Cha Chabalier Jean Baptise Maximilien đượng nhiệm địa phận Phnom-Pénh, Cambodge ngỏ ý xin được cải tổ  thành hội dòng của địa phận. Vì thế Ngài gửi thư xin phép Tòa Thánh cải tổ lại và thành lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang vào ngày 08/09/1943.

2. Khai sinh “Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ”

Trước năm 1955, khi Cần Thơ còn thuộc Địa phận Nam Vang, các chị em Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang từ Cambodge đến giúp tại các giáo xứ miền Nam Việt Nam như: Vị Hưng, Cù Lao Tròn, Ba Rinh, Sakeo…

Vào thập niên 60, do chiến tranh nên việc đi lại giữa Việt Nam – Cambodge gặp rất nhiều khó khăn. Một số chị em khi đó đang giúp tại Giáo Phận Cần Thơ, không thể về nhà mẹ ở Nam Vang để tĩnh tâm như thường niên, cho nên phải tĩnh tâm tại Cần Thơ.

Tháng 5/1965, Cha Giacobe Nguyễn Ngọc Quang được Tòa Thánh cất nhắc lên làm Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ. Qua đó, Ngài cũng nhận thấy tình hình khó khăn của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang đang phục vụ tại Giáo Phận Cần Thơ; vì thế, Ngài ngỏ ý muốn lập Dòng Con Đức Mẹ tại Cần Thơ.

Tháng 12/1965, Ngài đi Rôma, có gặp Đức Giám Mục Nam Vang là Đức Cha Yves Ramousse trao đổi ý kiến trên. Khi về Việt Nam, Đức Cha Giacôbê quyết định cho các Nữ Tu đang giúp tại Giáo phận Cần Thơ (11 nữ tu) từ nay thuộc quyền Đức Giám Mục Cần Thơ.

Ngày 07/09/1966, Cha Bề Trên Louis Hà Kim Danh và Dì Bề Trên Marie de Jésus đi Cần Thơ gặp Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, bàn giao cộng đoàn Con Đức Mẹ Cần Thơ cho Giáo phận Cần Thơ. Kể từ ngày đó, Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ chính thức khai sinh.

  • Danh hiệu:        Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ.
  • Bổn mạng: Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ – chọn Đức Maria làm Bổn mạng, dưới tước hiệu MẸ THIÊN CHÚA (Lễ mừng ngày 01/01 hằng năm).
  • Khẩu hiệu: Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu (Ad Jesum per Mariam).
  • Linh đạo: Người Tu Sĩ Con Đức Mẹ theo gương Mẹ Maria đơn sơ, giản dị, khiêm tốn, vâng lời và nhiệt tâm đem Chúa đến cho mọi người cũng như đưa dẫn mọi người về với Chúa.
  • Sứ mạng: Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ là Dòng hoạt động tông đồ, chị em đi phục vụ tại các giáo xứ vùng thôn quê, xa xôi, nghèo nàn, đảm trách những sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ. Bên cạnh đó, Hội Dòng cũng đảm trách công tác giáo dục mầm non, tham gia những công tác xã hội phù hợp khả năng và chuyên môn, nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trong tình người để đưa đến tình Chúa.
  • Nhân sự:
  • Hiện nay nhà dòng có 22 cộng đoàn tại 22 giáo xứ trong Giáo Phận Cần Thơ.
  • Tổng số quý chị em hiện nay là:

           + Khấn sinh: 98 thành viên

           +Tiền Tập : 5 thành viên

           + Đệ tử: 11 thành  viên.