THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

Suy Niệm

THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 6,35-40

Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một tiêu chuẩn giúp chúng ta sẽ đạt tới nước Trời. Đó là làm theo ý Chúa Cha qua việc tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu khẳng định sứ mạng của Người là đến trần gian để làm theo ý Chúa Cha, hầu cứu độ hết mọi người, không loại trừ một ai.

Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định Người là Bánh Sự Sống, là nguồn sống và là sự sống đích thực. Bánh sự sống đích thực này ban lại sự sống đời đời. Nhưng để nhận được bánh ấy, mỗi cá nhân cần có thái độ đáp ứng riêng của mình với Chúa Giêsu Kitô là tin vào Người, và đó chính là ý muốn của Cha trên trời.

– Chúa Giêsu nói rõ: ý Thiên Chúa Cha muốn mọi người chúng ta là tin vào Con Thiên Chúa, tức là tin vào Chúa Giêsu, để nhờ đó sẽ được mãi mãi chiêm ngưỡng thánh nhan Người và được sống lại trong ngày sau hết.

Như thế, điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa.

Sẽ khó trả lời khi nói điều này với người ngoài Kitô Giáo, nhưng hết những ai qua tôn giáo của họ hoặc qua tiếng lương tâm mà ăn ở tốt lành thánh thiện thì mặc nhiên ở trong Đức Kitô (được rửa tội “bằng lửa”). Cũng thế, những ai dám hy sinh tính mạng vì niềm tin hoặc vì Đức Ái, thì dù chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì cũng mặc nhiên ở trong Đức Kitô toàn thể (rửa tội “bằng máu”).

Tóm lại: Sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha là tin vào Chúa Con. Và để sống niềm tin đó, chúng ta đón nhận lấy chính Chúa Giêsu Kitô là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, bởi: “Ai đến với Người, không hề phải đói; ai tin vào Người, chẳng khát bao giờ!”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Người sống sứ mệnh người Kitô hữu, là vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể, để tâm hồn chúng con được no thỏa và đạt đến sự sống đời đời. Amen.

Hiền Lâm