THỨ NĂM TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Suy Niệm

THỨ NĂM TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5:20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước Trời. 21 Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

SUY NIỆM

Chúng ta vừa long trọng mừng kính trọng thể lễ Mình Máu Chúa Kitô trong ngày Chúa nhật. Thánh lễ hôm nay, thánh sử Matthêu giúp chúng ta tái ý thức về điều kiện để xứng đáng hiệp dâng thánh lễ và đón rước Mình Máu Chúa.

Bí tích Thánh thể là bí tích tình yêu. Vì là tình yêu nên lòng thương xót sẽ luôn “ đi bước trước” trong các cách hành xử. Thế nên trong tình yêu chỉ có chấp nhận và thứ tha chứ không có “giận”, “mắng” và “chửi”, để làm tổn thương tâm hồn người khác. Do đó, điều kiện để xứng đáng hiệp dâng thánh lễ và rước Mình Máu Chúa ở điểm: “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương gia đình chúng con khi Chúa trở nên thần lương nuôi dưỡng hồn và xác chúng con trên hành trình trần thế. Xin thêm lòng mến và giúp chúng con đủ sức yêu người, hầu xứng đáng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu thánh. Amen.