THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

Suy Niệm

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

Tin Mừng: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Suy niệm: Thầy là cây nho

Đây là một dụ ngôn rất có ý nghĩa để diễn tả sự sống của Đức Kitô trong ta. Tôi đã đọc bài Tin mừng nầy rất nhiều lần trong đời, và có lẽ anh chị em cũng thế. Nhưng hôm nay đọc lại, tôi thấy Chúa Giêsu cật vấn tôi, đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi và tôi cảm thấy mình phải có câu trả lời.

Thầy là cây nho, anh em là cành… hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ơû lại trong Chúa nghĩa là gì ? Và khi nào thì tôi ở lại trong Chúa? Đó là hai câu hỏi mà bài Tin mừng này đặt ra cho tôi. Nói cách khác, một cách khách quan: khi nào thì người ta thấy tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi ?

Đó là khi Chúa Kitô là cây nho và tôi là cành: cùng một loài, một giống, cùng một sự sống, không thể tách rời nhau được. Và khi người ta nhìn vào tôi, người ta đã thấy như thế chưa? Người ta đã thấy tôi với Chúa Giêsu như cành với cây nho chưa?  Hay trái lại, thân thì thân nho mà cành thì cành dại! Hữu sạ tự nhiên hương: qua cách ăn nết ở của tôi, người ta có nhận ra tôi thuộc về đức Kitô chưa? Càng suy nghĩ lại càng không thấy an tâm chút nào!

Vậy khi nào thì tôi ở trong Chúa?

Câu trả lời của Chúa Giêsu là: Cũng như cành nho không thể sinh hoa trái được nếu không dính liền với thân nho. Đời sống của tôi đã dính liền, đã kết hiệp với Chúa Giêsu như cành nho dính liền với thân nho chưa?

Bí-tích Rửa Tội và các Bí tích khác đã biến tôi thành một cành nho, nhưng có thể chỉ là một cành nho không hoa trái, bởi vì cuộc sống của tôi không kết hiệp với đức Kitô; tôi chỉ là một cành nho khô vì không muốn có nhựa là sự sống của đức Kitô chuyền qua cho.

Còn những cành tuy không khô, nhưng sinh hoa trái thì sao ? Thì sẽ bị cắt đi và chịu chung số phận với cành nho khô. Nếu cuộc sống kitô hữu của tôi không sinh hoa kết quả trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa bạn bè và xóm giềng, thì sớm muộn, tôi sẽ bị chặt đi vì chịu chung số phận với cành nho khô. Như thế bài Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh cáo, đồng thời cũng là một lời mời gọi tôi nhìn lại cuộc sống của mình, xem thử mỗi người trong chúng ta thuộc loại cành nho nào ? Cành nho tươi sinh hoa kết trái hay cành nho không hoa trái hoặc tệ hơn nữa, chỉ là cành nho khô ?