SUY NIỆM THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Suy Niệm

04/02/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,30-34

THEO NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” 

(Mc 6,31)

Suy niệm: Một người đốn củi thuê mải mê làm việc, tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, sau ba ngày làm việc anh bị chủ sa thải. Chỉ vì mải làm, anh quên mài dụng cụ, khiến năng suất càng ngày càng giảm sút. Cũng vậy, đời sống gồm có hai nhịp: hoạt động và nghỉ ngơi; đó là gặp gỡ, thờ phượng Chúa và gặp gỡ, phục vụ con người. Ta không thể làm việc với năng suất cao nếu không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp. Tương tự, ta không thể sống đạo tốt nếu không có thời gian tiếp xúc với Chúa, sống mối tương giao thân tình với Ngài trong thinh lặng. Sau khi các môn đệ kết thúc hành trình truyền giáo, Đức Giê-su nhắc các ông dành thời gian “mài dụng cụ,” để hoạt động tông đồ được khởi sắc hơn.

Mời Bạn: Bạn chỉ có thể phục vụ người khác trong vui tươi và với lòng yêu mến khi bạn tiếp xúc với Đấng là nguồn sự sống, để nhận sức mạnh nâng đỡ của Ngài. Bạn dễ nóng giận, gắt gỏng, có khi vì bạn đánh mất sự quân bình giữa hai nhịp điệu này trong cuộc sống. Bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi bên Chúa để Ngài tái tạo năng lượng tươi trẻ cho hoạt động tông đồ và sự quân bình cho đời sống thiêng liêng của bạn.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, tâm sự thân tình riêng tư với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi bị rã rời vì trăm công nghìn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Ngài. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được nhờ mang đôi cánh thần kỳ cầu nguyện. (Rabbouni)