Đi tu là gì hở Chúa?

Tư Liệu

ĐI TU LÀ GÌ HỞ CHÚA?

Đi tu là gì hở Chúa?

Con không định nghĩa được đâu

Chỉ biết khi đi ai cũng

Hăng say, phục vụ mọi người.

 

Có thể đi tu là bệnh

Người ta gọi là tương tư

Tương tư chung một người tình

Giê-su trên cây Thánh giá.

 

Đi tu là gì hở Chúa?

Con không định nghĩa được đâu

Chỉ biết khi đi ai cũng

Vui tươi, hạnh phúc chan hòa.

 

Có phải đi tu là sống

Sống cùng, sống với mọi người

Theo Ngài vào con đường hẹp

Để rồi sự sống trổ sinh.

 

Đi tu là gì hở Chúa?

Con không định nghĩa được đâu

Chỉ biết khi đi ai cũng

Giận hờn rồi lại bình an.

 

Có phải đi tu là kịch

Nên có lúc hài lúc bi

Nên mâu thuẫn rồi hóa giải

Nên thường có hậu lạ kì.

 

Đi tu là gì hở Chúa?

Con không định nghĩa được đâu

Hay đi tu là theo Chúa

Gieo rắc tình yêu vào đời.

 

Đi tu là gì hở Chúa?

Có phải là trồng cây si

Cho tim con kề bên Chúa

Ồ! Thế thì hãy tu đi!

M. Tâm Như, Đệ Tử HD Con Đức Mẹ CT