CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A

Suy Niệm

HƠN CẢ THỨ THA

(Mt.5,38-48)

Phản ứng thông thường của chúng ta như thế nào khi ai đó làm sai với mình?

  • Im lặng?
  • Bỏ đi?
  • Hay trả đũa?

Có lẽ còn tùy vào mức độ sai phạm và tương quan giữa chúng ta với người đó. Đôi khi càng thương, càng thân lại càng khó tha thứ. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách phản ứng khác ngày thường rất nhiều, đó là yêu thương thù địch, làm điều lành cho kẻ ghét, và cầu nguyện cho kẻ vu khống bắt bớ mình!

Quá khó! Khó trong suy nghĩ và lại càng khó trong thực hành, vì điều này quá khác cách phản ứng tự nhiên của chúng ta. Tuy nhiên, cách phản ứng này không phải chỉ được răn dạy thời Chúa Giê su đâu, mà đã được Thiên Chúa truyền dạy từ thời Môsê. Trong bài đọc I sách Lêvi ghi lại: “các con đừng giữ lòng thù ghét, đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc”, nhưng hãy “yêu thương các bạn hữu như chính mình”(Lv 19,1-2. 17-18).

Và nếu luật Môsê chỉ dừng lại ở việc dạy dân Israel yêu thương bạn hữu, thì Chúa Giê su dạy chúng ta là môn đệ Ngài hãy tiến thêm một bước nữa, đó là yêu thương kẻ thù. Đây không còn là cách phản ứng nữa, mà là một lối sống khôn ngoan của những người thuộc về Đức Ki-tô như trong bài đọc II đã nhắc đến: “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy”. (1 Cr 3, 16-23). Ý thức mình thuộc về Đức Kitô, là con cái Thiên Chúa, chúng ta sẽ học cách tha thứ cho những lầm lỗi của người khác. Và hơn cả sự tha thứ, chúng ta học cách yêu thương người khác cho dù họ là ai.

HỌC THA THỨ

“Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. (Mt. 6,12). Câu kinh quen thuộc này nhắc nhở chúng ta điều gì? Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là tội nhân, nhưng chúng ta dù là “người lành hay kẻ dữ, người công chính hay kẻ bất lương” thì đều được Thiên Chúa là mặt trời công chính soi dẫn. Chúng ta hết thảy đều được mời gọi để trở nên hoàn thiện trong Chúa bằng cách sống bao dung và tha thứ cho nhau. Thay vì thực thi công bình bằng thái độ trả đũa, hãy trao cho họ được tự do khỏi những trách móc và oán hận của ta.  Hãy học nơi Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và hay thứ tha.

HỌC YÊU THƯƠNG

Dân gian có câu: “Người thương người bao nhiêu cũng thiếu.Người ghét người chút xíu cũng dư”. Quả đúng như vậy. Yêu thương chưa bao giờ là đủ trong cuộc sống này, nhất là trong bối cảnh xã hội có quá nhiều biến dộng như hiện nay. Dịch dã, chiến tranh, thiên tai…dường như là tiếng kêu khát tình yêu thương nơi lòng mỗi người ngày càng thảm thiết và da diết. Giữa tiếng rên siết đau thương của đồng loại này, chúng ta đang ở đâu? Nếu chúng ta vẫn còn đang loay hoay để xét nét, để thù hận, thì làm gì chúng ta còn thời gian để yêu thương và sẻ chia. Chúa dạy các môn đệ Ngài: hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành. Và có 3 bước để trở nên như Chúa muốn.

  • một là hãy yêu thương thù địch,
  • hai là hãy làm lành cho những kẻ ghét ghen mình,
  • và thứ ba là cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống.

Nếu không thể làm được bước 1 và bước 2 thì cũng đừng vội chán nản và thất vọng. Chúa biết chúng ta mà! Nên Ngài đã khôn ngoan và tinh tế can thiệp với chúng ta ở bước thứ 3: hãy dâng cho Ngài kẻ làm khổ chúng ta! Chúa sẽ có cách để biến đổi lòng họ. Phần chúng ta, hãy cầu nguyện!

Lạy Chúa,

Hơn cả sự tha thứ là yêu thương vô điều kiện

Hơn cả sự tha thứ là trao ban chính mình

Hơn cả sự tha thứ là kinh nghiệm được tự do

Và hơn cả sự tha thứ là niềm vui của một đời sống thánh thiện

Xin cho con đáp lại lời mời gọi nên thánh bằng cách học tha thứ và học yêu như Chúa, hằng ngày. Amen!