BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG.

Tư Liệu

BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG

Đừng chỉ nghe một chiều
Đã phán xét đúng sai
Bởi vì ngoài đôi tai
Con người còn đôi mắt

Có những điều chưa chắc
Dù mắt thấy tai nghe
Phải suy xét mọi bề
Để trắng – đen phân rõ

Đời vốn là bể khổ
Thật- giả đâu thể lần
Nên học cách lặng thinh
Tránh đi điều phiền phức

Đời lúc ảo lúc thực
Lúc yên ắng- phong ba
Việc nhà người, người lo
Cần gì thiên hạ quản?

Cuộc đời vốn hữu hạn
Chờ nhân quả đúng- sai
Sống nhẹ nhàng bình thản
Trời xanh tự an bài..!

NguyễnHuệ