Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh A.

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh A BÌNH AN GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG  (Ga. 14,1-12) Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh bắt đầu bằng lời trấn an của Chúa Giê su dành cho các môn đệ. “Lòng các con đừng xao xuyến!”. Câu nói này đặt trong bối cảnh bữa ăn […]

Đọc thêm