SỐNG YÊU THƯƠNG CÓ RẤT NHIỀU CẤP ĐỘ.

Hội Dòng Tư Liệu
SỐNG YÊU THƯƠNG CÓ RẤT NHIỀU CẤP ĐỘ.
1/– Thứ nhất, tình yêu thương ích kỷ nhất: là chỉ biết yêu thương bản thân mình. Còn tha nhân “ai sống chết mặc ai”.
2/– Thứ hai, tình yêu thương ít ích kỷ hơn: là yêu thương bản thân và chỉ yêu thương những ai thuộc về mình: người thân, bạn hữu của mình…
3/– Thứ ba, tình yêu thương quảng đại: là biết yêu thương những người khốn khổ, nghèo khó. Dễ động lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ với những ai khốn khó, bất hạnh.
4/– Thứ tư, tình yêu thương cao thượng và quảng đại: là hy sinh nhiều để giúp đỡ tha nhân, đặc biệt với những người tầm thường, hèn mọn.
5/– Thứ năm, tình yêu thương cao cả xứng bậc thánh nhân: Là dám hy sinh tất cả những gì mình có, và có thể hiến cả mạng sống mình để sống yêu thương.
Quả cảm yêu thương cả kẻ nghịch thù, chống đối mình, dù rằng đời mình có tả tơi, tan nát. Các thánh đã cho đi trọn vẹn cuộc đời mình cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người cùng khổ.
Như một tỷ phú đáng kính người Mỹ đã hóm hỉnh nói sau khi được các phóng viên hỏi “Tại sao ông có thể cho đi hết cả tài sản hằng tỷ đô la của ông”, nhà tỷ phú nói :💥”Tại vì tấm vải che tử thi không có túi!” .
Câu trả lời thật thấm thía cho tất cả chúng ta vì : “ Cho thì có Phúc “